ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

คณะผู้บริหารศาลแพ่งให้การต้อนรับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของศาลแพ่ง

คณะผู้บริหารศาลแพ่งให้การต้อนรับนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของศาลแพ่ง


เอกสารแนบ