ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ร่วมรับชมการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง "Trust & Leadership"

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ร่วมรับชมการบรรยายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง "Trust & Leadership"


เอกสารแนบ