ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งจัดประชุมส่วนคดีระหว่างพิจารณา

นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งจัดประชุมส่วนคดีระหว่างพิจารณา


เอกสารแนบ