ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 70 (ภาคปฐมนิเทศ)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 70 (ภาคปฐมนิเทศ)


เอกสารแนบ