ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ศาลแพ่ง ได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่าน Smart Phone

ศาลแพ่ง ได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการรายงานผลการส่งคำคู่ความผ่าน Smart Phone


เอกสารแนบ