ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ศาลแพ่งสั่งให้นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ร่วมกันชดใช้เงินคืนเก้าพันหกร้อยล้านบาทเศษแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เหตุเบียดบังยักยอก
เอกสารแนบ