ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งจัดบรรยาย ในวันที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 12.30 -13.30 น. หัวข้อ\"บทบาทของไทยต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม\" โดยสามารถเข้ารับชมผ่าน IE IP 10.1.3.47

คณะเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งร่วมรับชมการอภิปรายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ"

คณะเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งร่วมรับชมการอภิปรายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ"


เอกสารแนบ