ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

คณะเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งร่วมรับชมการอภิปรายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ"

คณะเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งร่วมรับชมการอภิปรายผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หัวข้อ "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ"


เอกสารแนบ