ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

เรียน ท่านผู้สมัครเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งขอยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2561จะประกาศให้ท่านผู้สมัครทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ของศาลแพ่ง www.civil.coj.go.th


เรียน ท่านผู้สมัครเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งขอยกเลิกวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2561 จะประกาศให้ท่านผู้สมัครทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ของศาลแพ่ง www.civil.coj.go.th