ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ศาลอุทธรณ์

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ศาลอุทธรณ์


เอกสารแนบ