ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแพ่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ