ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

คณะผู้บริหารศาลแพ่งในวาระโยกย้ายรอบตุลาคม 2560 เข้าลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเนื่องด้วยไปรับราชการในหน่วยงานศาลยุติธรรมอื่น

คณะผู้บริหารศาลแพ่งในวาระโยกย้ายรอบตุลาคม 2560 เข้าลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเนื่องด้วยไปรับราชการในหน่วยงานศาลยุติธรรมอื่น


เอกสารแนบ