ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

คณะผู้บริหารศาลแพ่งในวาระโยกย้ายรอบตุลาคม 2560 เข้าลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเนื่องด้วยไปรับราชการในหน่วยงานศาลยุติธรรมอื่น

คณะผู้บริหารศาลแพ่งในวาระโยกย้ายรอบตุลาคม 2560 เข้าลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเนื่องด้วยไปรับราชการในหน่วยงานศาลยุติธรรมอื่น


เอกสารแนบ