ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

คณะผู้บริหารศาลแพ่งให้โอวาทผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 ในโอกาสที่ครบกำหนดการฝึกอบรมที่ศาลแพ่ง

คณะผู้บริหารศาลแพ่งให้โอวาทผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 ในโอกาสที่ครบกำหนดการฝึกอบรมที่ศาลแพ่ง


เอกสารแนบ