ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ฟ้องแกนนำ กคป. เรียกค่าเสียหาย เหตุชุมนุมปิดล้อม เมื่อปี 2557 ศาลแพ่งพิพากษาให้ร่วมกันชดใช้ 9 ล้านบาทเศษ
เอกสารแนบ