ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 67 เรื่อง "การคิดค่าขึ้นศาลในคดีมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์"

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 67 เรื่อง "การคิดค่าขึ้นศาลในคดีมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์"


เอกสารแนบ