ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2)

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2)


เอกสารแนบ