ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 30 สายนอก 500 สายใน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เดินสายและติดตั้ง
เอกสารแนบ