ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาในศาลแพ่งเข้าอำลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เนื่องด้วยไปรับราชการในห่วยงานศาลยุติธรรมอื่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาในศาลแพ่งเข้าอำลาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เนื่องด้วยไปรับราชการในห่วยงานศาลยุติธรรมอื่น


เอกสารแนบ