ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เรือง รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง
เอกสารแนบ