ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและคำสั่งศาลด้วยระบบ SMS สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.02-512-8478, 02-541-2431 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.civil.coj.go.th/doc/data/civil/civil_1493631810.pdf

ศาลแพ่งพิพากษา "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" อดีตประธานฯ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับพวกทุจริตเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้ร่วมชดใช้เงินคืนเกือบ 4,000 ล้านบาท รวมทั้งคนสนิทที่รับโอน ให้ร่วมชดใช้ตามส่วนที่ได้รับไป
เอกสารแนบ