ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะ

ศาลแพ่งพิพากษา "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" อดีตประธานฯ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับพวกทุจริตเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้ร่วมชดใช้เงินคืนเกือบ 4,000 ล้านบาท รวมทั้งคนสนิทที่รับโอน ให้ร่วมชดใช้ตามส่วนที่ได้รับไป
เอกสารแนบ