หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
กระดานถาม-ตอบ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

เขตอำนาจศาลแพ่ง
    

 

 1. ดอนเมือง

  9. ดุสิต

 2. สายไหม

 10. พญาไท

 3. หลักสี่

 11. ดินแดง

 4. บางเขน

 12. ห้วยขวาง

 5. บางซื่อ

 13. วังทองหลาง

 6. จัตุจักร

 14. บางกะปิ

 7. ลาดพร้าว

 15. ราชเทวี

 8. บึงกุ่ม

 16. พระนคร
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 20835