หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
จัดการมรดก  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล  
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

เขตอำนาจศาลแพ่ง
    

 

 1. ดอนเมือง

  9. ดุสิต

 2. สายไหม

 10. พญาไท

 3. หลักสี่

 11. ดินแดง

 4. บางเขน

 12. ห้วยขวาง

 5. บางซื่อ

 13. วังทองหลาง

 6. จัตุจักร

 14. บางกะปิ

 7. ลาดพร้าว

 15. ราชเทวี

 8. บึงกุ่ม

 16. พระนคร


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11843