หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
สถิติไกล่เกลี่ย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 141
กผบ1765/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ด1674/2557
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ด1891/2547
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
ด227/2553
นัดไต่สวนพยานผู้ร้องที่ 1 และพยานผู้ร้องที่ 2
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 13:30
ด4589/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
ด4893/2555
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
ถ16/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
ปน1144/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ปน1265/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1425/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 01:00
ปน1448/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ปน1451/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ1059/2552
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
ผบ1615/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ1839/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 13:30
ผบ1840/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 13:30
ผบ1847/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ1937/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
ผบ1979/2561
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ2061/2561
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ2133/2561
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 09:30
ผบ2548/2561
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ2628/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:30
ผบ2632/2561
นัดสืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 13:30
ผบ2633/2561
นัดสืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 13:30
ผบ2636/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ2637/2561
นัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 01:00
ผบ2731/2561
ไกล่เกลี่ยหรือนัดแจ้งประเด็นข้อพิพาทและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ2732/2561
ไกล่เกลี่ยหรือนัดแจ้งประเด็นข้อพิพาทและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ2779/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ279/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
ผบ3000/2554
นัดไต่สวนคำร้องของดการบังคับคดี
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 09:00
ผบ3213/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:00
ผบ3341/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ3351/2561
พิจารณาเพื่อการไกล่กลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 13:30
ผบ3380/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
ผบ3403/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 13:30
ผบ3424/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
ผบ3426/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
ผบ3435/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
ผบ3502/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ผบ3518/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 811 เวลา 09:00
ผบ3519/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ3520/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ3521/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ3523/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:00
ผบ3524/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:00
ผบ3532/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ3533/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ3534/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ผบ3542/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ3572/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
ผบ3574/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ3576/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ3577/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ3581/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
ผบ3582/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
ผบ3591/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
ผบ3601/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
ผบ38/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13:30
ผบ3838/2558
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
ผบ4114/2558
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ4792/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ480/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
ผบ4983/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:00
ผบ4985/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
ผบ4994/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 13:30
ผบ530/2560
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 13:30
ผบ5464/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ5877/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ590/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:30
ผบ6528/2559
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
ผบ770/2558
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
ผบ812/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 13:30
ผบ90/2561
พิจารณา ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
พ1014/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
พ1282/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 717 เวลา 13:30
พ1331/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
พ1677/2558
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
พ1889/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 13:30
พ2469/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอม ชี้สองสถาน หรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 13:30
พ2593/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ3016/2559
สืบผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 13:30
พ31/2018

เวลา 9::00
พ334/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
พ3452/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 09:00
พ3713/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 09:00
พ3784/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ3786/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
พ3892/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ3919/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ3920/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4017/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 13:30
พ4046/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4105/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13:30
พ4171/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4186/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4190/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4197/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4213/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4215/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13:30
พ4216/2558
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 13:30
พ4228/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 08:30
พ4231/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4234/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4243/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4247/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4257/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4258/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4273/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4287/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4289/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 08:30
พ4351/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 803 เวลา 09:00
พ4376/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสัง
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 09:00
พ4814/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ5079/2558
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13:30
พ5379/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 09:00
พ5454/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
พ5474/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 13:30
พ5548/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 13:30
พ5586/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
พ5721/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 09:00
พ5727/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 09:00
พ5742/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 811 เวลา 13:30
พ5787/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 13:30
พ5937/2560
สืบพยานจำเลยทั้งสาม
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
พ5941/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 13:30
พ748/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
พ750/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 13:30
พ983/2561
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 13:30
ฟ108/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 13:30
ฟ3/2561
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 13:30
ฟ38/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 13:30
ฟ49/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
ฟ75/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 13:30
ฟ78/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
ม191/2555
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 09:00
มย218/2560
นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 13:30
มย234/2561
พิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหา และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:00
ย1462/2545
นัดพร้อมหรือนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
ส165/2561
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00