หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 153
ก50/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 09:00
ข20/2560
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์และศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
ข50/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
ข66/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
ขช29/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 09:00
ขช51/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ขช68/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ขช93/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
ด12532/2540
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 09:00
ด2005/2550
นัดไต่สวนคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ด2082/2550
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
ด4731/2557
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
ด5543/2557
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 09:00
ธ14761/2542
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 09:00
ธ1648/2550
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
ธ579/2551
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
บ92/2557
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 13:30
ปน1281/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ปน1326/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ปน1450/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1540/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1583/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ปน1932/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1933/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1947/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 14:00
ปน2041/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก12/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก13/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก14/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก15/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก16/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก17/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ กก3/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ1685/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 13:30
ผบ2080/2560
สืบพยานผู้ร้องและพยานผู้คัดค้านที่ ๒
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
ผบ2385/2560
สืบผู้ร้องคัดค้านที่ ๒
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
ผบ2568/2557
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
ผบ3040/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ3409/2560
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 09:00
ผบ4043/2553
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 09:00
ผบ4067/2556
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ4174/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 09:00
ผบ4481/2556
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ4596/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอม หรือถอนฟ้่อง หรือไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 13:30
ผบ4651/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 09:00
ผบ4691/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ4723/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 13:30
ผบ4725/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 13:30
ผบ4726/2561
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 13:30
ผบ4739/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือนัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ผบ4742/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 13:30
ผบ4826/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ4856/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ4926/2561
พิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 09:00
ผบ4947/2561
ทำยอมหรือสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 803 เวลา 09:00
ผบ5105/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
ผบ5239/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:00
ผบ524/2559
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ541/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
ผบ5543/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5545/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5546/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5549/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5566/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 09:00
ผบ5577/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5851/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ5867/2559
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 09:00
ผบ590/2561
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิและนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:30
ผบ839/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 09:00
ผบ915/2552
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
พ กก27/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
พ กก55/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ กก70/2562
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
พ1181/2558
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
พ1308/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ1361/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 09:00
พ1636/2558
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
พ1661/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
พ1830/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 13:30
พ1874/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 13:30
พ1943/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 09:00
พ2058/2559
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์และศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ2321/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 811 เวลา 09:00
พ2611/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
พ2629/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 09:00
พ2651/2558
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
พ2699/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
พ271/2558
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ3069/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจาไกล่เกลี่ย นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 14:30
พ3084/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจาหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 09:00
พ3095/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
พ37/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 13:30
พ4737/2561
นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 13:30
พ4756/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
พ5190/2561
นัดฟังผลการเจรจาหรือนัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 13:30
พ5296/2561
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 13:30
พ5436/2561
นัดพร้อมหรือนัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 09:00
พ5459/2561
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
พ5597/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5746/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
พ5797/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5929/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5943/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5950/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5951/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5963/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
พ5991/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5992/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6459/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6460/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6462/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6463/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6464/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6465/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6467/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6482/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6484/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6492/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6493/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6499/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6502/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6504/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6512/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6526/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6534/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6538/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6545/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6579/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6586/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6587/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6593/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6603/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6614/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ6618/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ6629/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ663/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
พ6636/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
ฟ125/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 09:00
ฟ137/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ฟ138/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ฟ14/2561
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 13:30
ฟ26/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 09:00
ฟ34/2560
สืบพยานผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 12
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 13:30
ฟ68/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 13:30
ม219/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ม97/2560
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 09:00
มย144/2561
นัดสืบพยานโจทก์จำเลยหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 13:30
มย441/2561
นัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
มย443/2561
นัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
มย471/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
มย481/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ส15/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 09:00
ส384/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00

สถิติไกล่เกลี่ย