หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 146
กผบ2587/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ด1078/2539
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ด1722/2547
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 09:00
ด23323/2540
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
ด2543/2554
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
ด5594/2557
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 09:00
ถ57/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ธ1542/2550
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ปน1094/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1627/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1646/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1737/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1856/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1960/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ผบ1044/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 09:00
ผบ1118/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 13:30
ผบ1385/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 09:00
ผบ1481/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 13:30
ผบ1829/2561
สืบพยานจำเลยและพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 09:00
ผบ1999/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ2060/2561
นัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
ผบ2288/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ2399/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ2424/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ2528/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ2691/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
ผบ2745/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
ผบ2951/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 13:30
ผบ3307/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
ผบ3413/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 09:00
ผบ3414/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 09:00
ผบ3439/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:00
ผบ3591/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ผบ3763/2561
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ3879/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ผบ4007/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 09:00
ผบ4012/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ผบ4021/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 13:30
ผบ4065/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 13:30
ผบ4159/2561
นัดพร้อมฟังผลไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 13:30
ผบ4467/2560
นัดสืบพยานโจทก์และสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 13:30
ผบ4774/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4812/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4813/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4850/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4852/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4853/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4881/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4941/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4945/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4948/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4949/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4950/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5008/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ5913/2560
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ6166/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 09:00
ผบ623/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 09:00
ผบ648/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ855/2556
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ857/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 13:30
พ1245/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
พ1295/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 13:30
พ1421/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 09:00
พ1727/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:00
พ1751/2558
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 09:00
พ1808/2561
นัดสืบพยานจำเลยหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
พ2096/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 13:30
พ2580/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 717 เวลา 13:30
พ2698/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ2728/2561
ไต่สวน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 09:00
พ3401/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
พ3647/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา ชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 01:30
พ3899/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
พ3962/2561
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ3994/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ4012/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 09:00
พ4061/2559
นัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
พ4152/2561
ชี้สองสถานฯ (ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 01:30
พ4178/2561
นัดชี้สองสถาน กำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 09:00
พ4259/2561
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 09:00
พ4292/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
พ4359/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
พ4433/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:10
พ4559/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:00
พ4672/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 09:00
พ4681/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4771/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
พ4891/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4923/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
พ496/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 13:30
พ4998/2561
ทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 13:30
พ5014/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
พ5107/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 13:30
พ5186/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
พ525/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 09:00
พ5251/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
พ5268/2561
นัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
พ5339/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5374/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13:30
พ5395/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5412/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5419/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5441/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ5527/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5567/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 09:00
พ5583/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5585/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5588/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5650/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 13:30
พ5672/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5680/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5690/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5742/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5747/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5765/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5941/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 09:00
พ747/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 803 เวลา 09:00
พ846/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 09:30
พ846/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 13:30
พ916/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 13:30
พ961/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13:30
ฟ11/2559
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
ฟ114/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 09:00
ฟ141/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
ฟ26/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 415 เวลา 09:00
ฟ43/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 13:30
ฟ62/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 09:00
ฟ94/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ม113/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
ม147/2561
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 13:30
ม163/2558
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 09:00
ม178/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ม302/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ม46/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
มย106/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:00
มย108/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:00
มย122/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 09:00
มย181/2561
นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
มย189/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
มย218/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 09:00
มย315/2561
พิจารณาเพื่อการไกล่กลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 09:00
มย324/2561
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 09:00
มย420/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
มย430/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
มย443/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
สว1/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 09:00

สถิติไกล่เกลี่ย