ศาลแพ่ง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งออกนั่งพิจารณาคดีขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกและรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็นกรณีพิเศษ นอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ