หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
จัดการมรดก  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล  
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแพ่ง      ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่ได้แล้ว 
         
                   

                               


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีดำ ฟ75/2556   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 62 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างปรัีบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและรอยร้าวบริเวณผนังอาคฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 55 )
ศาลแพ่งกำหนดใช้แบบพิมพ์ศาลใหม่   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 275 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 98 )
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ ๒๕๕๗   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 105 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   30 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 543 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 148 )
ขายทอดตลาดพัสดุ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 667 )
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 217 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 265 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 625 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคอาคารศาลแพ่งแลฯ   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 102 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง   21 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 107 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๓๐๔ ชุด   16 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 136 )
ผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศาลแพ่ง   2 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 251 )


ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชาการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชาการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
  :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ก.อ.ศ.และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 เข้าศึกษาดูงาน
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ก.อ.ศ.และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 เข้าศึกษาดูงาน
  :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแพ่งจัดโครงการ
ศาลแพ่งจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557"
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแพ่งจัดสัมมนาหลักสูตร
ศาลแพ่งจัดสัมมนาหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Commuinty)"
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
คณะนักศึกษาฝึกงาน
คณะนักศึกษาฝึกงาน "โครงการศาลยุติธรรมกับกับการพัฒนาเยาวชนและสังคม ประจำปี 2557" เข้าขอพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษา ราชอาณาจักรภูฏาน
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษา ราชอาณาจักรภูฏาน
  :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)