หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
สถิติไกล่เกลี่ย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 120
กผบ2305/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ด5280/2541
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:00
ด5828/2550
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ด842/2550
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 803 เวลา 09:00
ด912/2549
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 09:00
ถ45/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
ปค6/2542
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ปน1013/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1076/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1239/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1463/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1540/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1582/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1622/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ปน1625/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ปน1678/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13:30
ปน1684/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:30
ผบ1030/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 13:30
ผบ1076/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
ผบ1241/2561
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 09:00
ผบ1268/2553
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
ผบ1510/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 13:30
ผบ1875/2560
นัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท กำหนดแนวทางการดำเนินคดี กำหนดการทำแผนที่พิพาทหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ2043/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 09:00
ผบ23/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:00
ผบ2408/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 13:30
ผบ2486/2561
นัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
ผบ2607/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือนัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ผบ2628/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 09:30
ผบ2651/2561
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 13:30
ผบ2768/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ2771/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 09:00
ผบ2934/2561
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 09:00
ผบ3082/2561
นัดพร้อมเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 09:00
ผบ3348/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
ผบ3364/2561
นัดพร้อมเพือทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
ผบ3443/2560
สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 13:30
ผบ3916/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 09:00
ผบ4058/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4059/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ4073/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 13:30
ผบ4088/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ456/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 617 เวลา 13:30
ผบ4619/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ476/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 13:30
ผบ4784/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 13:30
ผบ4871/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
ผบ903/2559
สืบพยานจำเลยทั้งสาม
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 13:30
พ122/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 13:30
พ1431/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 13:30
พ1438/2559
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 09:00
พ1446/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 13:30
พ146/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
พ1751/2558
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 09:00
พ179/2560
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 09:00
พ2079/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 13:30
พ2331/2558
นัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ของจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 13:30
พ3363/2558
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 09:00
พ3367/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 09:00
พ3453/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 13:30
พ3550/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 09:00
พ3711/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 13:30
พ3754/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 810 เวลา 13:30
พ3842/2561
ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 09:30
พ3987/2561
นัดไต่ส่วนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
พ4089/2561
นัดพร้อม ฟังผลการไกลเกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 15:00
พ4194/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4195/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4196/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4284/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4323/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4527/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4544/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ4571/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4583/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4725/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4728/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4738/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
เวลา 09:00
พ4784/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ4785/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ4801/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4864/2560
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 811 เวลา 09:00
พ4864/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4865/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4869/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4875/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4879/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ4913/2560
นัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 801 เวลา 09:00
พ4931/2559
ฟังคำสั่งศาลฎีกาและศาลแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 408 เวลา 09:00
พ4942/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5033/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5060/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5091/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5092/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 13:30
พ5094/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 08:30
พ5277/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 513 เวลา 13:30
พ5644/2560
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนีี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 09:00
พ5775/2559
ฟังคำพิพากษาและ/หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 09:00
พ5937/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 09:00
พ6063/2559
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 13:30
พ6082/2560
นัดพร้อมเพื่อฟังความเห็นของศาลปกครองกลาง
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 09:00
พ6123/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 09:00
พ897/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 09:00
ฟ140/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 09:00
ฟ21/2561
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 13:30
ฟ220/2559
นัดสืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 09:00
ม147/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
ม28/2558
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 09:00
ม315/2560
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 01:00
ม316/2560
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 01:00
ม320/2560
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 01:00
ม325/2560
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 01:00
ม326/2560
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13:30
ม99/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 09:30
มย155/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
มย156/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 09:00
มย243/2561
เจรจาที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย และนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 13:30
มย247/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 09:00
มย286/2561
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 13:30
มย372/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00