หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแพ่ง      ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่ได้แล้ว 
                                     
 
        
                       

                               
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วครฯ   24 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 113 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วฯ   13 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1016 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 211 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมในระบบสาธารณูปโภคของอาคารฯ   2 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 125 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 212 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 82 )
ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีดำ ฟ75/2556   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 342 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างปรัีบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและรอยร้าวบริเวณผนังอาคฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 133 )
ศาลแพ่งกำหนดใช้แบบพิมพ์ศาลใหม่   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1011 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 928 )
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ ๒๕๕๗   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 312 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   30 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 689 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 185 )
ขายทอดตลาดพัสดุ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 715 )
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 282 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 343 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 766 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคอาคารศาลแพ่งแลฯ   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 128 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง   21 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 125 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๓๐๔ ชุด   16 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 176 )
ผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศาลแพ่ง   2 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 303 )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่ความ และงานอุทธรณ์-ฏีกฯ   14 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 144 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแพ่งจัดสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแพ่งเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศาลแพ่งจัดสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแพ่งเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชา
ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชา "กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน"
  :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1)
ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1)
  :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลแพ่งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ศาลแพ่งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชา
ศาลแพ่งจัดอบรมหลักสูตรวิชา "การเตรียมความพร้อมและภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู AEC"
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาลแพ่งให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)