หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแพ่ง      ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่ได้แล้ว 
                                     
 
        
                       

                               


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่ความ และงานอุทธรณ์-ฏีกฯ   14 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 152 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมในระบบสาธารณูปโภคของอาคารฯ   2 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 96 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 198 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 69 )
ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีดำ ฟ75/2556   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 299 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างปรัีบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและรอยร้าวบริเวณผนังอาคฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 119 )
ศาลแพ่งกำหนดใช้แบบพิมพ์ศาลใหม่   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 960 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 755 )
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ ๒๕๕๗   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 295 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   30 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 638 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 173 )
ขายทอดตลาดพัสดุ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 712 )
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 257 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 319 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 728 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคอาคารศาลแพ่งแลฯ   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 125 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง   21 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 122 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๓๐๔ ชุด   16 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 157 )
ผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศาลแพ่ง   2 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 290 )


ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน
  :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
คณะผู้บริหารกรมบังคับคดีเข้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารศาลแพ่ง
คณะผู้บริหารกรมบังคับคดีเข้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารศาลแพ่ง
  :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
คณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษา และเ้จ้าหน้าที่ศาลแพ่ง เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษา และเ้จ้าหน้าที่ศาลแพ่ง เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  :: วันที่ 15 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแพ่งจัดอบรมสมาชิกกิจกรรม 5ส. + 2ส.
ศาลแพ่งจัดอบรมสมาชิกกิจกรรม 5ส. + 2ส.
  :: วันที่ 15 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรปีหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรปีหม่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  :: วันที่ 15 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)