หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งยินดีต้อนรับค่ะลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
สถิติไกล่เกลี่ย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 97
ขช65/2561
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 411 เวลา 9.00 น.
ด4589/2553
นัดสืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 501 เวลา 13.30 น.
ถ23/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 508 เวลา 13.30 น.
บ36/2561
ไต่สวนคำร้องขอแสดงอำนาจพิเศษ
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 9.00 น.
ปน1076/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ปน1120/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 1
ปน1176/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ปน1229/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ปน1434/2560
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ปน558/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ปน602/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ปน918/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.3
ปน927/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ2033/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 9.00 น.
ผบ2036/2561
นัดพร้อมเพื่อถอนฟ้องหรือยอมความหรือนัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 9.00 น.
ผบ2125/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.3
ผบ2126/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 611 เวลา 9.3
ผบ2623/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 9.00 น.
ผบ2679/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 9.00 น.
ผบ2776/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 9.00 น.
ผบ2777/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 510 เวลา 9.00 น.
ผบ2831/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 9.00 น.
ผบ2916/2561
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ2925/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 9.00 น.
ผบ2926/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 9.00 น.
ผบ3035/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
ผบ3063/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 612 เวลา 9.00 น.
ผบ3068/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 811 เวลา 9.00 น.
ผบ3082/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 9.00 น.
ผบ3084/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 9.00 น.
ผบ3566/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 9.00 น.
ผบ3797/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 9.00 น.
ผบ4937/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 610 เวลา 9.00 น.
ผบ498/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 9.00 น.
ผบ5362/2560
ทำยอมหรือสืบโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 602 เวลา 9.00 น.
ผบ5464/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 802 เวลา 13.30 น.
ผบ557/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 706 เวลา 9.3
ผบ5811/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 703 เวลา 9.00 น.
พ1099/2560
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 9.00 น.
พ1129/2561
นัดฟังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 416 เวลา 9.00 น.
พ1193/2561
นัดชี้สองสถาน หรือกำหนดแนวทางการดำเนินคดี
ห้องพิจารณาที่ 601 เวลา 9.00 น.
พ1320/2560
นัดฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 9.00 น.
พ1670/2561
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 9.00 น.
พ1919/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 603 เวลา 11
พ227/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 509 เวลา 13.30 น.
พ2476/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
พ2615/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ2720/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ2728/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 503 เวลา 9.00 น.
พ300/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 511 เวลา 13.30 น.
พ3096/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3142/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3192/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 9.00 น.
พ3204/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 608 เวลา 9.00 น.
พ3211/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
พ3267/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3346/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3366/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ3373/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ3407/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ3412/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ342/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 803 เวลา 13.30 น.
พ3420/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ3421/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 906 เวลา 8.30 น.
พ3442/2561
ไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3462/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
ห้องพิจารณาที่ 907 เวลา 8.30 น.
พ3524/2560
สืบพยานจำเลยร่วม
ห้องพิจารณาที่ 502 เวลา 13.30 น.
พ3573/2561
นัดชี้หรือนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 9.00 น.
พ3620/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 410 เวลา 13.30 น.
พ3713/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 516 เวลา 13.30 น.
พ3874/2560
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 9.00 น.
พ3956/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 417 เวลา 9.3
พ4175/2561
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 9.00 น.
พ4260/2561
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ห้องพิจารณาที่ 506 เวลา 9.00 น.
พ4386/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 507 เวลา 13.30 น.
พ4527/2560
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการไกล่เกลี่ยหรือนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 15
พ5447/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 9.00 น.
พ5554/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 814 เวลา 9.00 น.
พ5665/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 409 เวลา 13.30 น.
พ5738/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 717 เวลา 13.30 น.
พ5914/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 412 เวลา 13.30 น.
พ6068/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 13.30 น.
พ6092/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 702 เวลา 13.30 น.
พ6098/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 817 เวลา 13.30 น.
พ6155/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 13.30 น.
พ6179/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ971/2561
นัฟฟังผลเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 407 เวลา 13.30 น.
ฟ220/2559
สืบพยานผู้คัดค้าน ที่2,5,12
ห้องพิจารณาที่ 812 เวลา 9.00 น.
ฟ34/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 517 เวลา 13.30 น.
ฟ75/2560
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 613 เวลา 13.30 น.
ฟ88/2560
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 709 เวลา 13.30 น.
ม108/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 606 เวลา 9.00 น.
ม29/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 9.00 น.
ม58/2561
ฟังผลการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 710 เวลา 13.30 น.
มย141/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 512 เวลา 13.30 น.
มย184/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 712 เวลา 9.00 น.
มย214/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 701 เวลา 9.00 น.