หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแพ่งค่ะ
                                     
 
        
                       
รายงานข่าวพิเศษ คดีหมายเลขดำที่ ฟ ๗๕/๒๕๕๖   1 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 36 )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บสำนวน(ห้องเก็บสำนวนและเอกสาร ชั้น 1 อาคารศาลแพ่ง)   16 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 21 )
แบบสรุปราคากลางในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บสำนวน(ห้องเก็บสำนวนและเอกสาร ชั้น 1 อาคารศาลฯ   16 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 19 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่รื้อถอน   15 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 174 )
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศฯ   29 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 182 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วครฯ   24 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 340 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วฯ   13 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1305 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 263 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมในระบบสาธารณูปโภคของอาคารฯ   2 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 144 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 236 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 98 )
ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีดำ ฟ75/2556   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 375 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างปรัีบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและรอยร้าวบริเวณผนังอาคฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 142 )
ศาลแพ่งกำหนดใช้แบบพิมพ์ศาลใหม่   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1077 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 1230 )
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ ๒๕๕๗   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 334 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   30 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 739 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 204 )
ขายทอดตลาดพัสดุ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 748 )
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 291 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 358 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 809 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคอาคารศาลแพ่งแลฯ   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 138 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง   21 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 134 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๓๐๔ ชุด   16 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 185 )
ผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศาลแพ่ง   2 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 328 )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน ชั้น 2 แผนกสารบรรณคดี งานส่งคำคู่ความ และงานอุทธรณ์-ฏีกฯ   14 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 162 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลแพ่งให้การต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
ศาลแพ่งให้การต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
  :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลแพ่งจัดโครงการ
ศาลแพ่งจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สำนักงานกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สำนักงานกฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแพ่งจัดโครงการ
ศาลแพ่งจัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแพ่ง"
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65(รอบที่ 1 ครั้งที่ 2)
ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65(รอบที่ 1 ครั้งที่ 2)
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเข้าศึกษาดูงาน
ศาลแพ่งให้การต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเข้าศึกษาดูงาน
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)