หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่ง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะผู้บริหารศาลแพ่ง 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน  
ค้นหาข้อมูลคดีและบัญชีนัดความประจำวัน 
ระเบียบ-คำสั่ง-ประกาศศาล  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
webboard 
อัตราค่าธรรมเนียม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
จัดการมรดก  
การปฏิบัติงานในคดีแพ่ง  
การพิจารณาคดีต่อเนื่อง  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของศาล 
รายการวิทยุชุมชน "รู้แล้วบอกต่อ"  
อัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการของพนักงานเดินหมายของศาล  
E-Mail ส่งคำคู่ความ 
หัวข้อข่าวแนะนำ  
ผู้ดูแลระบบ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ศาลแพ่ง      ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่ได้แล้ว 
 
   
      
                            

                               


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมในระบบสาธารณูปโภคของอาคารฯ   2 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 53 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 144 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 55 )
ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีดำ ฟ75/2556   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 243 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างปรัีบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและรอยร้าวบริเวณผนังอาคฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 100 )
ศาลแพ่งกำหนดใช้แบบพิมพ์ศาลใหม่   25 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 849 )
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสำนวนความในศาล   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 284 )
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยแบบพิมพ์ศาล พ.ศ ๒๕๕๗   23 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 265 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   30 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 595 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 163 )
ขายทอดตลาดพัสดุ   27 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 696 )
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 240 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   2 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 290 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 682 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง การสอบราคาจ้างตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคอาคารศาลแพ่งแลฯ   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 119 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง   21 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 117 )
ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๓๐๔ ชุด   16 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 151 )
ผลการดำเนินโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ศาลแพ่ง   2 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 277 )


ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2)
ศาลแพ่งให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63 (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2)
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลแพ่งประชุมคณะทำงานระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลแพ่งประชุมคณะทำงานระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ต้อนรับ นายพัฒนไชย ยอดพยุง และคณะผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้ายมารับราชการศาลแพ่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ต้อนรับ นายพัฒนไชย ยอดพยุง และคณะผู้พิพากษาในโอกาสโยกย้ายมารับราชการศาลแพ่ง
  :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลแพ่ง จัดงาน ศรัทธาและผูกพัน ไม่มีวันเสื่อมคลาย
ศาลแพ่ง จัดงาน ศรัทธาและผูกพัน ไม่มีวันเสื่อมคลาย
  :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนางสิริวรรณ วิสุทธิสังวร ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนางสิริวรรณ วิสุทธิสังวร ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)